Reklam Alanı! :D

H-k-d.Tr.Gg - Html Ve Javascript

İntro

İntro

Kod:


<html>

<head>
<title>Intro Ekranı</title>
</head>

<body bgcolor="#ff0000" text="#FFFFFF">

<div id="splashcontainer" style="position:absolute;width:350px;"></div>

<layer id="splashcontainerns" width=450></layer>
<script>

var preloadimages=new Array()
//mesaj değişim hızı (1000 = 1 saniye)
var intervals=2500
//web adresinizi aşağı yazın
var targetdestination="http://www.saab.tr.cx"


//inro mesajını aşağya yazın

var splashmessage=new Array()
var openingtags='<font face="arial" size="5">'
splashmessage[0]='Bu intro kullanmanız için hazırlanmıştır.'
splashmessage[1]='Otomatik olarak sayfanıza yönlenir'
splashmessage[2]='Size uygun değişiklikleri yapın'
splashmessage[3]='İndex olarak kaydedin'
splashmessage[4]='Sunucunuza yükleyin'
splashmessage[5]='Şimdi sayfaya yönlendiriliyorsunuz'
// mesj yazacağınız paragraf sayısı fazla ise splashmessage[5]i  arttırabilirsiniz
var closingtags='</font>'

 

var i=0

var ns4=document.layers?1:0
var ie4=document.all?1:0
var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0
var theimages=new Array()

//resim koymak için
if (document.images){
for (p=0;p<preloadimages.length;p++){
theimages[p]=new Image()
theimages[p].src=preloadimages[p]
}
}

function displaysplash(){
if (i<splashmessage.length){
sc_cross.style.visibility="hidden"
sc_cross.innerHTML='<b><center>'+openingtags+splashmessage[i]+closingtags+'</center></b>'
sc_cross.style.left=ns6?parseInt(window.pageXOffset)+parseInt(window.innerWidth)/2-parseInt(sc_cross.style.width)/2 : document.body.scrollLeft+document.body.clientWidth/2-parseInt(sc_cross.style.width)/2
sc_cross.style.top=ns6?parseInt(window.pageYOffset)+parseInt(window.innerHeight)/2-sc_cross.offsetHeight/2 : document.body.scrollTop+document.body.clientHeight/2-sc_cross.offsetHeight/2
sc_cross.style.visibility="visible"
i++
}
else{
window.location=targetdestination
return
}
setTimeout("displaysplash()",intervals)
}

function displaysplash_ns(){
if (i<splashmessage.length){
sc_ns.visibility="hide"
sc_ns.document.write('<b>'+openingtags+splashmessage[i]+closingtags+'</b>')
sc_ns.document.close()

sc_ns.left=pageXOffset+window.innerWidth/2-sc_ns.document.width/2
sc_ns.top=pageYOffset+window.innerHeight/2-sc_ns.document.height/2

sc_ns.visibility="show"
i++
}
else{
window.location=targetdestination
return
}
setTimeout("displaysplash_ns()",intervals)
}function positionsplashcontainer(){
if (ie4||ns6){
sc_cross=ns6?document.getElementById("splashcontainer"):document.all.splashcontainer
displaysplash()
}
else if (ns4){
sc_ns=document.splashcontainerns
sc_ns.visibility="show"
displaysplash_ns()
}
else
window.location=targetdestination
}
window.onload=positionsplashcontainer

</script>
<!--Alttaki alanı Silebilirsiniz -->
<div style="position: absolute; width: 295px; height: 42px; z-index: 1; left: 12px; top: 24px" id="layer1" align="left">
     <b><a href="mailto:ksabitk@hotmail.com"><font size="4" color="#FFFFFF">
     <span style="text-decoration: none">mailto:ksabitk@hotmail.com</span></font></a><font size="4">
     </font></b></div>
<!-- son          -->     
<div align="right">     
<table border="0" width="200" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td width="100%" valign="bottom" align="right">
[ <a href="http://www.saab.tr.cx"><font color="#FFFFFF">İntroyu Geç</font></a> ]
</td>
</table>
</div>

<!-- 
    Türkçeleştirme ;
    www.saab.tr.cx
-->
</body>
</html>
 
Bugün 1 ziyaretçi (8 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol